Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στην Α/Θμια και Β/Θμια

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στην Α/Θμια και Β/Θμια Εκπαίδευση
2018 Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης!


 Τι είναι το έτος; https://www.youtube.com/watch?v=RcNwEBrs5oY
Οι κύριοι στόχοι αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους είναι:
·         να προωθήσει την πολιτισμική πολυμορφία, το διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή,
·         να επισημάνει την οικονομική συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
·         να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση μετά από συγκρούσεις και την αποκατάσταση κατεστραμμένης πολιτιστικής κληρονομιάς
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πλούσιο και ποικίλο ψηφιδωτό πολιτιστικών και δημιουργικών εκφράσεων, η κληρονομιά μας από τις προηγούμενες γενιές των Ευρωπαίων και η κληρονομιά μας για όσους έρχονται.
Περιλαμβάνει φυσικούς, χτισμένους και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία. Μνημεία, έργα τέχνης; Ιστορικές πόλεις. Λογοτεχνικά, μουσικά και οπτικοακουστικά έργα και τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραδόσεις των ευρωπαίων πολιτών.
Γιατί Η πολιτιστική κληρονομιά εμπλουτίζει την ατομική ζωή των πολιτών, αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και διαδραματίζει ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου της Ευρώπης.
Αποτελεί επίσης έναν σημαντικό πόρο για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, προσφέροντας τη δυνατότητα αναζωογόνησης των αστικών και αγροτικών περιοχών και την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.
Ενώ η πολιτική στον τομέα αυτό εμπίπτει πρωτίστως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, η ΕΕ δεσμεύεται να διαφυλάξει και να ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσω μιας σειράς πολιτικών και προγραμμάτων.
Περί τίνος πρόκειται; Η στήριξη στον τομέα του πολιτισμού αποσκοπεί τόσο στην προστασία και στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Γιατί χρειάζεται; Ο τομέας του πολιτισμού παρέμεινε για αρκετό καιρό υποανάπτυκτος και σχετικά αγνοημένος όσον αφορά τη δυνητική συμβολή του στην κοινωνία.
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης από ανθρώπινες και περιβαλλοντικές απειλές είναι απαραίτητη για την επιβίωση.
Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΚ; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες υποστήριξης του τομέα του πολιτισμού, από συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στον τομέα του πολιτισμού.
Παραδείγματα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής
§  Προγράμματα-πλαίσια, όπως η δημιουργική Ευρώπη
Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως αυτές που διοικούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) .
Τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής;
Ο κύριος άξονας ήταν η εφαρμογή του προγράμματος Πολιτισμός από το 2007.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε επίσης ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτισμού και δημοσίευσε εκθέσεις, μελέτες και πολιτικές υποστήριξης στον τομέα του πολιτισμού.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη στον τομέα του πολιτισμού, ιδίως μέσω του σκέλους «Πολιτισμός» του προγράμματος Creative Europe .
Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται:
§  Να εκτελέσει μια εκτενή χαρτογράφηση του τομέα του πολιτισμού
§  Να επικεντρωθούν σε νέους και καινοτόμους τρόπους πρόληψης της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών
§  Προσδιορίζουν και εφαρμόζουν νέα μέτρα για την προώθηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς                                     Τι ζητούμε από εσάς;
Δημιουργήστε ένα blog  https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user

#  Δείτε τον τόπο σας με στόχο να τον γνωρίσετε και να μας τον παρουσιάσετε!
#  ΟΛΗ η Ελλάδα είναι ένα πολιτιστικός πλούτος που ακόμα και εμείς οι ίδιοι δεν το γνωρίζουμε
#  Μνημεία-μύθοι-έθιμα-γαστρονομία-Youtube- ζωγραφική – μουσική και ότι άλλο πιστεύετε ότι θα προκαλέσει την περιέργεια για να επισκεφθεί τον τόπο σας ένας ταξιδευτής, θα είναι αποδεκτό από την επιτροπή αξιολόγησης.

#  Στείλτε το site σας 2 βδομάδες πριν κλείσει το σχολείο στο serres.for.unesco@gmail.com

#  Τα αποτελέσματα θα βγουν 2 βδομάδες πριν τελειώσει η σχολική χρονιά.

#  Θα δώσουμε    Βραβείο στο Δημοτικό – Γυμνάσιο + Λύκειο

1ο Βραβείο 1 φωτογραφική μηχανή η ένα taplet (θα ερωτηθεί το σχολείο τι θέλει)
2η  και 3η  θέση    Δίπλωμα βράβευσης

#  Για όλους τους εκπαιδευτικούς που θα έχουν την ευθύνη του project θα δοθεί δίπλωμα ,όπως και στους μαθητέςΠερισσότερα για το Έτος Πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης 2018

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στην Α/Θμια και Β/Θμια

Πανελλήνιος Διαγωνισμός στην Α/Θμια και Β/Θμια Εκπαίδευση 2018 Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρώπης!  Τι είναι το έτος; h...